• Utama
 • Organisasi
 • Objektif,Visi & Misi

Objektif,Visi & Misi


OBJEKTIF JABATAN

 • Mentadbir dan Menguatkuasa Undan-undang Tanah Negara dan Peraturan Tanah Negeri.
 • Menjalankan dan menguatkuasakan pungutan pelbagai hasil Tanah,cukai,lesen-lesen dan hasil-hasil lain.
 • Merancang dan melaksanakan program-program pembangunan sosio-ekonomi.
 • Menyelaras aktiviti-aktiviti pembangunan jabatan-jabatn selaras dengan Pembangunan Nasional.
 • Menjaga ketenteraman awam dan muhibbah di peringkat daerah.

 

VISI JABATAN

 • Berusaha untuk berkhidmat dengan penuh komitmen dan sebaik yang mungkin bagi mencapai tahap aduan serta teguran sifar.

 

MISI JABATAN

 • Membasmi kemiskinan dan menaikkan taraf hidupm sosio ekonomi serta kualiti hidup rakyat. 
 • Memberi perkhidmatan yang terbaik dan layanan mesra kepada semua pelanggan yang datang berurusan.

Cetak   Emel

 • /index.php?option=com_content&view=article&id=11:penubuhan&catid=7&Itemid=387&lang=bm

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.