Ahli Jawatan Kuasa Portal Pejabat Daerah dan Tanah Pengkalan Hulu

Pengerusi  : Muhammad Uzir bin Mohd Tahir
 

Timbalan Pengerusi : Zulhizam bin Mohamad
 

Setiausaha   : Nicholas vinodh a/l Anthonysamy
 

Webmaster   : Nicholas vinodh a/l Anthonysamy
 

Penolong Webmaster  : Mohd Shafik bin Muhammad Shawal

Ahli Jawatankuasa : Rosli bin Talib  
                                 

                                 : Siti Rokiah binti Hj. Khaldi
                                     

                                 : Azli bin Mohd Khalid                  

Cetak