Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak Darul Ridzuan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.

Bahasa Lain
Sila ambil perhatian bahawa Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak Darul Ridzuan tidak menggunakan sebarang perisian pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak Darul Ridzuan tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan atau salah maklumat yang mungkin terjadi daripada kandungan yang telah dialih bahasa menggunakan perisian pengalihbahasaan secara automatik. Kandungan rasmi hanya pada laman asal yakni dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.