A. SENARAI BORANG-BORANG DI BAWAH KANUN TANAH NEGARA (AKTA 1956) TAHUN 1956) TAHUN 1965 DAN KAEDAH-KAEDAH TANAH PERAK 1966
BIL
TUJUAN/ NAMA BORANG
BAYARAN BORANG (Kaedah-kaedah Tanah Perak 1966)
BAYARAN PROSES PERMOHONAN
PAPARAN/
MUAT TURUN BORANG
1.
Notis Bantahan terhadap kerja-kerja yang dicadangkan.
BORANG 3 A
 
Percuma
 
2.
Permohonan untuk memecahkan sempadan tanah
BORANG 9 A
 
Percuma
i)RM50.00 (untuk setiap lot cadangan)

ii) RM20.00 untuk setiap lot cadangan rumah kos rendah
3.
Permohonan untuk memecahkan bahagian tanah
BORANG 9 B
 
Percuma
RM50.00 (untuk setiap lot cadangan)
4.
Permohonan untuk menyatukan tanah
BORANG 9 C
 
Percuma
RM100.00 (untuk setiap lot cadangan)
5.
Permohonan didaftarkan sebagai tuanpunya bagi tanah atau kepentingan dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara
BORANG 10 F
 
Percuma
 
6.
Bantahan terhadap catatan atau ketinggalan catatan di dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara
BORANG 10 I
 
Percuma
 
7.
Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai kesemua tanah itu
BORANG 12 A
 
Percuma
RM50.00
*Tiada bayaran dikenakan bagi tanah yang diserah semula untuk tujuan awam
8.
Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai sebahagian daripada tanah itu sahaja
BORANG 12 B
 
Percuma
RM50.00
*Tiada bayaran dikenakan bagi tanah yang diserah semula untuk tujuan keagamaan.
9.
Permohonan untuk menyerahkan balik dan untuk diberi milik semula
BORANG 12 C
 
Percuma
RM150.00 bagi setiap hakmilik asal.
10.
Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula
BORANG 12 D
 
Percuma
RM150.00 bagi setiap plot cadangan.
11.
Borang Penyaksian
BORANG 13 B
 
Percuma
i)RM10.00 bagi hakmilik tanah di luar Negeri Perak.

ii)RM5.00 bagi hakmilik tanah dalam Negeri Perak
12.
Pemberitahuan pertukaran alamat.
BORANG 26 A
 
Percuma
 
13.
Permohonan untuk hak lalu lalang persendirian.
BORANG 28 A
 
Percuma
RM50.00 - setiap permohonan
14.
Permohonan untuk berkongsi dalam hak lalu lalang persendirian.
BORANG 28 C
 
Percuma
 
15.
Permohonan untuk mengubahkan syarat, sekatan dan kategori berkenaan dengan bahagian-bahagian umpukan pecahan sempadan tanah yang dicadangkan.
BORANG 7 D
 
Percuma
RM50.00 untuk setiap lot cadangan
16.
Notis untuk menarik balik kaveat persendirian.
BORANG 19 G
 
Percuma
RM200.00 bagi setiap hakmilik
17.
Permohonan untuk membatalkan kaveat persendirian.
BORANG 19 H
 
Percuma
RM150.00 bagi setiap hakmilik
19h
18.
Permohonan untuk Pemindahan
BORANG KTN (Seksyen 346 (1))
 
Percuma
  borang

Klik Di Sini --> Lihat PERUNTUKAN TAMBAHAN MENGENAI BORANG-BORANG JADUAL KESEPULUH
( Seksyen 436 Kanun Tanah Negara Akta 56 Tahun 1965)

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.