Pledge Recital Ceremony 2011

PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN

1 - Melaksanakan kerja-kerja berkaitan pentadbiran am dan kewangan

2 - Kutipan bayaran ansuran rumah awam kerajaan

3 - Kutipan duti bagi pelbagai suratcara.

4 - Kutipan bayaran sewa bangunan kediaman kerajaan.

5 - Melaksanakan dan menyelaras majlis rasmi di peringkat daerah kecil


PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Merancang, melaksanakan projek-projek kecil pembagunan luar bandar melalui sumber peruntukan Kerajaan Persekutuan,Negeri,Menteri Ahli Parlimen dan ADUN

Print   Email

  • /index.php?option=com_content&view=article&id=50:logo&catid=7&Itemid=230&lang=en
  • /index.php?option=com_content&view=article&id=45:borang-borang-pentadbiran&catid=7&Itemid=230&lang=en

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.