PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN

1 - Melaksanakan kerja-kerja berkaitan pentadbiran am dan kewangan

2 - Kutipan bayaran ansuran rumah awam kerajaan

3 - Kutipan duti bagi pelbagai suratcara.

4 - Kutipan bayaran sewa bangunan kediaman kerajaan.

5 - Melaksanakan dan menyelaras majlis rasmi di peringkat daerah kecil


PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Merancang, melaksanakan projek-projek kecil pembagunan luar bandar melalui sumber peruntukan Kerajaan Persekutuan,Negeri,Menteri Ahli Parlimen dan ADUN

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.