• Utama
  • Pengenalan
  • Latar Belakang Organisasi
 

Latar Belakang Pejabat Daerah dan Tanah Pengkalan Hulu

Pejabat Daerah dan Tanah Daerah Pengkalan Hulu telah ditubuhkan pada 1971.Pengwujudan Pejabat Daerah ini adalah sejajar dengan pembangunan Pejabat Kerajaan yang lain dalam tempoh tersebut. Fungsi Pentadbiran Daerah mulanya menjuruskan perkhidmatan kepada pembangunan Tanah,dan pentadbiran am. Kemudiannya, fungsi Tanah dan pentadbiran diperkembangkan dalam usaha memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan kepada pelanggan. Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Pengkalan Hulu bertanggungjawab menyelaras,menentukan serta melaksanakan polisi, program dan aktiviti kerajaan negeri dan persekutuan di peringkat daerah dengan bantuan dan kerjasama daripada jabatan atau agensi kerajaan serta orang ramai. Pentadbiran Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Pengkalan Hulu dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu :

  • Bahagian Khidmat Pengurusan
  • Bahagian Pengurusan Tanah
  • Bahagian Pembangunan

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.