Cetak
Jumlah paparan: 1420

Sejarah Pengkalan Hulu bermula sebagai pusat pentadbiran Negeri Reman (sebahagian daripada Negeri Patani) yang mana sempadan negerinya adalah Kedah dan Patani. Raja Reman telah menceroboh Klian Intan dan mengusahakan perlombongan bijih timah.

Setelah sekian lama mengusahakan perlombongan bijih timah, tercetus beberapa siri pertikaian dengan Kerajaan Perak. Beberapa perjanjian telah di termeterai homepage antara Kerajaan Reman dengan pihak Inggeris, Kerajaan Perak dan Siam.

Pada tahun 1902 Kerajaan Siam telah menghapuskan pemerintahan sistem beraja di Negeri Reman. Setelah itu Kerajaan Siam telah menyerahkan daerah Hulu Perak kepada Kerajaan Perak. Istiadat penyerahan derah Hulu Perak telah dilangsungkan di Kroh pada 16 Julai 1909 kesan daripada perjanjian Bangkok.