• Utama
 • Organisasi
 • Fungsi Jabatan
 • Bahagian Khidmat Pengurusan

Unit Pentadbiran

 • Menguruskan Hal Ehwal Pentadbiran dan Perkhidmatan secara efektif dan efisyen supaya dapat meningkatkan kualiti pengurusan.
 • Mengurus segala cuti, memproses dokumen pengesahan jawatan, pemberian taraf berpencen dan persaraan.
 • Merancang serta menyelaras latihan untuk semua pegawai bagi meningkatkan kefahaman tentang dasar dan peraturan kerja semasa.
 • Menyelaras Penilaian Prestasi Tahunan dan Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)
 • Menyelaras, mengatur dan melaksana program-program rasmi di peringkat Jabatan dan Daerah.
 • Membangun serta mengemaskini Laman Web Jabatan.
 • Urussetia kepada J/Kuasa Penyakit Berjankit.
 • Pengendali Aduan Awam.

 

Unit Kewangan

 • Mengurus Hal Ehwal Kewangan termasuk Penyediaan Bajet dan Perbelanjaan secara efektif dan efisyen.
 • Memantau penyelengaraan kenderaan Jabatan.
 • Mengurus, mengemaskini dan memantau Hal yang berkaitan Aset dan Inventori.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.