• Utama
 • Organisasi
 • Fungsi Jabatan
 • Bahagian Pembangunan Luar Bandar

Unit Pembangunan Masyarakat

 • Merancang Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat.
 • Merancang dan melaksana Program Minda Insan di kalangan penduduk termiskin.
 • Merancang dan melaksana Program pembangunan IKS.
 • Menyelaras serta memantau mesyuarat JKKK.

 

Unit Pembangunan Fizikal

 • Menyelaras perancangan dan pelaksanaan Infrastruktur peringkat daerah.
 • Menyelaras, melaksana dan memantau serta mengawasi projek persekutuan dan negeri.
 • Mengurus, menyedia dan memperakui Spek Kerja dan pelan-pelan kejuruteraan awam.
 • Memantau pelaksanaan kemajuan projek persekutuan melalui SPPII.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.