• Utama
 • Organisasi
 • Fungsi Jabatan
 • Bahagian Pengurusan Tanah

Unit Pendaftaran

 • Mendaftar Hak Milik Tanah.
 • Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga.
 • Menerima surat urusniaga/ bukan urusniaga.
 • Menyemak dokumen untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan dan perundangan.
 • Membuat catatan memorial pendaftaran ke dalam dokumen Hak milik kekal.
 • Menyediakan Sijil Carian Rasmi dan Carian Persendirian bagi Tanah milik.
 • Menyemak dan menjilid dokumen hak milik,suratacara urusniaga dan bukan urusniaga.

 

Unit Hasil

 • Menyelaras, memungut hasil dengan cara lebih berkesan.
 • Melicinkan perjalanan system pembayaran cukai/hasil setempat.
 • Menyelaraskan Laporan Pungutan Hasil Bulanan.
 • Mengumpul maklumat berkaitan hasil Tanah bagi tujuan pemantauan.
 • Merangka Dasar dan perancangan kutipan tahunan hasil Tanah.

 

Unit Pembangunan & Pelupusan Tanah

 • Permohonan penyerahan dan pemberi milikan semula Tanah.
 • Permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat Tanah.
 • Permohonan ubah syarat,pecah sempadan/bahagian Tanah.
 • Permohonan penyatuan Tanah.
 • Memproses permohonan penukaran jenis pengunaan Tanah dari pertanian kepada industri.
 • Pemberian milik Tanah di bawah Akta Tanah.
 • Memproses permohonan pecah sempadan/bahagian, pemberian milik Tanah dan penyerahan semula untuk tujuan membangunkan Tanah di atas tanah milik.
 • Permohonan Tanah perseorangan/swasta dan Jabatan Kerajaan.
 • Permohonan Tanah berkelompok.
 • Permohonan untuk Lesen Sementara (LPS)
 • Permohonan Tanah di bawah Dasar Penswastaa.
 • Permohonan rayuan pengurangan premium.
 • Permohonan pecah bahagian bangunan dan pendaftaran hakmilik strata.

 

Unit Teknikal & Penguatkuasaan

 • Menyiasat dan menyediakan laporan aduan orang ramai.
 • Mmebuat laporan Tanah mengenai permohonan permit pengeluaran bahan batuan,permohonan Tanah melalui penswastaan dan pengambilan balik Tanah.
 • Urusetia Jawatankuasa Khas Pengambilan balik Tanah.
 • Menjalankan penguatkuasaan terhadap pengeluaran bahan batuan tanpa permit.
 • Menyediakan pelan tapak cadangan pembangunan.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.