• Utama
  • Organisasi
  • Objektif,Visi & Misi

OBJEKTIF JABATAN

  • Mentadbir dan Menguatkuasa Undan-undang Tanah Negara dan Peraturan Tanah Negeri.
  • Menjalankan dan menguatkuasakan pungutan pelbagai hasil Tanah,cukai,lesen-lesen dan hasil-hasil lain.
  • Merancang dan melaksanakan program-program pembangunan sosio-ekonomi.
  • Menyelaras aktiviti-aktiviti pembangunan jabatan-jabatn selaras dengan Pembangunan Nasional.
  • Menjaga ketenteraman awam dan muhibbah di peringkat daerah.

 

VISI JABATAN

  • Berusaha untuk berkhidmat dengan penuh komitmen dan sebaik yang mungkin bagi mencapai tahap aduan serta teguran sifar.

 

MISI JABATAN

  • Membasmi kemiskinan dan menaikkan taraf hidupm sosio ekonomi serta kualiti hidup rakyat. 
  • Memberi perkhidmatan yang terbaik dan layanan mesra kepada semua pelanggan yang datang berurusan.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.