Julai-Ogos 2020
( *Prestasi piagam pelanggan akan dikemaskini (dua bulan sekali)  
 

Bil.

Piagam Pelanggan
      Unit Pentadbiran Tanah      

Perlaksanaan

Ikut Tempoh Piagam

Melebihi Tempoh Piagam

Peratus Pencapaian

1.

Mendaftar dengan segera semua permohonan tanah.                                                                                     

         08 permohonan

 08

 -

 100%

2.

Mendaftar perserahan urusniaga dan bukan urusniaga dalam tempoh 24 jam bagi setiap satu serahan.

 09 permohonan

09

-

100%

3.

Mengeluarkan Sijil Carian Rasmi dalam tempoh satu (1) hari bekerja.

 05 permohonan 

05

 -

 100% 

4.

Setiap aduan akan dikeluarkan akuan terima dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan jawapan rasmi akan diberi dalam tempoh empat belas (14) hari.     

 01 permohonan

00

 -

 100%

 

Bil. 

Piagam Pelanggan
Unit Pengurusan dan
Pembangunan

Perlaksanaan

Ikut Tempoh Piagam

Melebihi Tempoh Piagam

Peratus Pencapaian                                      

1.

Setiap aduan akan dikeluarkan akuan terima dalam tempoh satu(1) hari dan jawapan rasmi akan diberi dalam tempoh empat belas(14) hari.                      

00  permohonan

 00

 -

 100%

2.

Menyediakan baucar bayaran bagi pembelian dan perkhidmatan dalam masa enam (6) hari bekerja.

05  permohonan

05

-

100%

3.

Melaksana,mengawasi,memantau,menyelaras dan menyiapkan projek-projek pembangunan dalam tempoh yang ditetapkan. 

 00  permohonan 

00

 -

 100% 


                             

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.